Bent Hotel

Çalışmakta olan otel içerisinde her kat ayrı ayrı ele alınarak iç mekân düzenlenmesi yapılmıştır.